Tarptipiniai santykiai

Mano partnerius (ant žydr.) >>>
aš (ant gelton.) VVVVV
ENTp ISFp ESFj INTj ENFj ISTj ESTp INFp ENTj ISFj ESFp INTp ESTj INFj ENFp ISTp
ENTP: Išradėjas T P A V S K d M L Kf SE G I k Gi Pp
ISFp: Tarpininkas P T V A K S M d Kf L G SE k I Pp Gi
ESFj: Entuziastas A V T P Gi Pp I k SE G L Kf d M S K
INTj: Analitikas V A P T Pp Gi k I G SE Kf L M d K S
ENFj: Globėjas I k Gi Pp T P A V d M S K SE G L Kf
ISTj: Inspektorius k I Pp Gi P T V A M d K S G SE Kf L
ESTp: Maršalas d M S K A V T P I k Gi Pp L Kf SE G
INFp: Lyrikas M d K S V A P T k I Pp Gi Kf L G SE
ENTj: Verslininkas L Kf SE G d M S K T P A V Gi Pp I k
ISFj: Saugutojas Kf L G SE M d K S P T V A Pp Gi k I
ESFp: Politikas SE G L Kf I k Gi Pp A V T P S K d M
INTp: Kritikas G SE Kf L k I Pp Gi V A P T K S M d
ESTj: Administratorius S K d M SE G L Kf Gi Pp I k T P A V
INFj: Humanistas K S M d G SE Kf L Pp Gi k I P T V A
ENFp: Psichologas Gi Pp I k L Kf SE G S K d M A V T P
ISTp: Meistras Pp Gi k I Kf L G SE K S M d V A P T

Sutartiniai žymėjimai

P papildymas.

Kvadra: A aktyvacija, T tapatumas, V veidrodinis.

Kaimynines kvadros: Pp pusiaupapildymas, M miražinis, Gi giminiški, d dalykiniai.

Oktava: G gesinimas, L lygiagretūs intelektai, Kf konfliktinis, SE superego,

Asimetriniai santykiai: K aš kontrolierius (kontrolė), k aš kontroliuojamasis (kontrolė), S aš siųstuvas (užsakymas), I aš imtuvas (užsakymas).

?iaaen oeoe?iaaiey