Portretai

Modelis A

1 2
4 3
6 5
7 8

Cezaris, Politikas

Sensorinis-etinis ekstravertas
(iracionalus)
ESFp

Tipo aprašymas: S.Česnavičienė, "Bendravimo menas ir praktika", 1994.
Vertimas: S.Balčiūnas, 1995.
Portretai: Je.Filatova, "Asmenybė socionikos veidrodyje", 2001.

Apibendrinančios sąvybės. Vadovas. Viskas nukreipta daryti poveikį kitiems žmonėms. Priklauso nuo savo jausmų, nuotaikų. Visada žino ko nori. Turi diplomatinių gabumų. Jo idealas grožis ir gražiai išreiškiama žmogaus valdžia bei valia. Eisena tvirta, laikysena išdidi. Labai šnekus. Kai pradeda šnekėti, nejaučia ribos, kada baigti. Neapkenčia pravardžių. Sunkiai ištveria, jei kritikuojami jo veiksmai ir logika. Nemėgsta aiškinti savo poelgių, apgalvoti veiksmų. Su jo logika negalima ginčytis, nes tada jis galvoja, kad jo negerbia ir su juo nesiskaito. Iš optimizmo gali pulti į neviltį. Valdingi. Mėgsta karjerą. Labai veiklus. Lengvai gauna ko reikia. Greitai orientuojasi ekstremalioje situacijoje. Savo jėgomis pasitiki ir kovoja už save, bet kartu nepiktas.

Santykiai su žmonėmis. Labai komunikabilus. Greit suranda kontaktus su visais žmonėmis. Bet vieno pastovaus draugo jam nereikia jis tada pats bus priklausomas nuo to draugo, o Napoleonas mėgsta, kad kiti nuo jo priklausytų, o pats vadovautų. Intuityviai nujaučia ką kalbėti, kad žmogui patiktų ir tuo palenktų į savo pusę. Didžiuojasi savo įtaka kitiems, drąsiai manipuliuoja žmonėmis ir jų jausmais. Tuo didžiuojasi. Gali staigiai užpykti, išsakyti žmogui viską, ką apie jį mano, bet po kiek laiko apsiramina ir gailisi savo poelgio. žavus, demokratiškas, laikosi laisvai. Jausmų ir pažiūrų neslepia ir net jais didžiuojasi. Draugijoje moka pasakoti, aktyvus, ir todėl būtinai turi būti dėmesio centre. To išsireikalauja. Pats į žmogaus vidų nelenda. Jei jam pasipasakoja gerai, jei ne jis neklausinės. Bet prašys kas pagalbos Napoleonas visada padės. Mėgsta organizuoti. Pasitiki tik keliais žmonėmis.

Darbas. Pats negali pasakyti, ar daug nuveikia. Visai neįsitikinęs, kad padarė viską, ką galėjo. Trokšta praktinės veiklos, labai iniciatyvus, bet dažnai nežino saiko. Mėgsta vadovauti, bet duoda tik užduotis, nevaržydamas vykdytojo smulkmenomis, sprendimo metodais. Gana neorganizuotas, linkęs darbe kreipti dėmesį į nesvarbias detales. Gana konservatyvus naujiems daiktams, reikalingas laikas, kad suvoktų naują technologiją. Labai priklausomas nuo nuotaikos. Jei nepavyksta darbo padaryti vienu smūgiu, sunkiai sekasi jį pabaigti. Nemėgsta, kai iš jo reikalaujama veikti apgalvotai. Sunku sukoncentruoti dėmesį viename darbe. Geriausias darbas socialinėje sferoje: renginių organizavimas, estrada, šou verslas, prekyba, ypač urminė, diplomatinė atstovybė.

Apranga, tvarka. Tvarkingas, visada pasitempęs. Su malonumu rengiasi ryškių spalvų drabužiais. Moka pats pasipuošti ir puošti savo gyvenamąją aplinką. Mėgsta, kad būtų daug vietos ir moka joje tvarkytis, naudingai ją išnaudoti.

Laikas. Laiko nejaučia, vėluoja. Planuoti laiką nevisada pavyksta.

Negalima reikalauti: punktualumo, veiklos logiškumo, mokėjimo gerai paskirstyti pareigas, pareigingumo, pažadų išpildymo, gilių strateginių ir analitinių sugebėjimų, teisingumo paskirstant materialines geroves.

Jūsų papildinys:Balzakas, Kritikas (intuityvusis-loginis introvertas).

Portretai