Portretai

Modelis A

1 2
4 3
6 5
7 8

Balzakas, Kritikas

Intuityvusis-loginis introvertas
(iracionalus)
INTp

Tipo aprašymas: S.Česnavičienė, "Bendravimo menas ir praktika", 1994.
Vertimas: S.Balčiūnas, 1995.
Portretai: Je.Filatova, "Asmenybė socionikos veidrodyje", 2001.

Apibendrinantys bruožai. Pats intravertiškiausias iš visų intravertų. Jausmų stengiasi nerodyti. Jie lyg ledkalnis, matyti tik maža dalelė. Siekia racionalių veiksmų. Eruditas, daug skaito, mąsto. Perskaitytą atsimena iki smulkmenų ir vaizdžiai atpasakoja. Namisėda, svečius mieliau priima namuose. Gana tingus. Vengia daryti, kas paskui gali atrodyti nereikalinga. Eisena lėta, judesiai plastiški. Gerai jaučia loginius prieštaravimus. Buityje kuklus, bet vertina komfortą. Ironiškas, bet gerai moka paguosti nusiminusius.Jaučia poreikį periodiškai fotografuotis. Taupus, protingai leidžia pinigus. Laikui bėgant, randa tokią veiklos sritį, kuri jį visiškai aprūpina materialiai. Turi stiprią intelektualią vaizduotę. Detales atvaizduoja tiksliai. Gerai įspėja ateities įvykius, viską gali žinoti iš anksto. Mažai emocingas. Mėgsta analizuoti įvairias situacijas, apie kurias pasakoja kiti.

Santykiai su žmonėmis. Svarbiausias bruožas, kad bendraudamas su žmonėmis jaučia barjerą. Gali apsieti ir be draugų. Dažniausiai jei turi, tai tik vieną ar keletą, su kuriais nuolat bendrauja. Vienatvė neslegia tai greičiau poilsis. Mažakalbis. Kalba lėtai, logiškai, linkęs labiau išklausyti kitus, nuo ilgo bendravimo pavargsta. Kartais daro komunikabilaus, veiklaus žmogaus įspūdį, bet tai tik patogi kaukė. Nepažįstamoje kompanijoje tylus ir nepastebimas. Gali tiksliai apibūdinti žmogų, nusakyti jo pagrindines reakcijas. Skeptikas iš prigimties. Mėgsta ginčytis įvairiomis temomis, būna atkaklus ir nesukalbamas, jei įsitikinęs savo teisumu.

Minkštos širdies. Patinka stiprūs, gerai savo gyvenimo kelią žinantys žmonės. Gali būti ciniškas, grubus, pasijuokiantis. Moka pakelti nuotaiką, jei kitam nesiseka. Veidas niūrus, akys didelės ar mažos, liūdnos. Jausmuose pastovus, nelinkęs į riziką, neapgalvotus nuotykius. Mėgsta būti priklausomas nuo savo mylimo žmogaus. Nemėgsta sakyti komplimentų, daugiau kalba apie trūkumus. Sunku reikšti valią, ką nors įkalbinėti.

Darbas. Dirba lėtai, kruopščiai, gilindamasis į detales. Darbe nuoseklus, sąžiningas ir pareigingas. Turi gerą intuiciją, kurios dėka gali numatyti veiklos rezultatą. Gerai įvertina rizikos laipsnį, skeptiškai vertina skubotus projektus. Imasi tų reikalų, kur mato realų pelną. Viską apskaičiuoja, kontroliuoja procesą. Geriausiai darbas sekasi mokslinėjetiriamojoje veikloje, taikomojo būdo programavimas, matematika, ekspertizė ir prognozė, sudėtingų problemų analizė. Makroekonomika. Filosofija, istorija, darbas archyve, bibliotekoje.

Tvarka, apranga. Labai higieniškas. Dažnai plauna rankas. Tvarkingas, rengiasi skoningai, labai svarbi drabužių švara. Nors turi skalbimo mašiną, dažnai plauna rankomis o gal dažo?.

Laikas. Laiką jaučia, todėl niekada nevėluoja, punktualus.

Negalima reikalauti: darbo operatyvumo, rūpestingumo, svetingumo, emocionalaus jaudinimosi dėl kito, ryžtingumo ekstremalioje situacijoje.

Jūsų papildinys: Caezaris, Politikas (sensorinis-etinis ekstravertas).

Portretai

.