Kvadra

Santykių aprašymai: Viktoras Gulenko, 1990.
Vertimas: Donatas Budrikas, 2002.
Iliustracijos: Mariana Lytova, 2002.

1. kvadra (alfa) 2. kvadra (beta) 3. kvadra (gama) 4. kvadra (delta)
Išradėjas
Tarpininkas
Analitikas
Entuziastas
Maršalas
Lyrikas
Inspektorius
Globėjas
Verslininkas
Saugutojas
Kritikas
Politikas
Administratorius
Humanistas
Meistras
Psichologas

Aktyvinamiei santykiai (aktyvacija).

Kvadra
Ekstravertai
Introvertai
1. Alfa
2. Beta
3. Gama
4. Delta

Jauki ir svetinga aplinka

Tai vieni iš lengviausių santykių. Bendrauti pradedama akimirksniu. Bendraujant nekyla jokių sunkumų, iš pradžių tai labai stebina. Partneriai lyg užveda" vienas kitą. Ryšys šiuo atveju greičiau užmezgamas negu papildomuosiuose santykiuose. Tačiau laikui bėgant perkaistama", partneriai pavargsta vienas nuo kito. Tokiu atveju reikėtų trumpam atsiskirti ir pailsėti. Po kiek laiko vėl norisi pajusti aktyvinamąjį poveikį. Santykiai gali įgauti pulsuojamąjį charakterį. Tokį malonų ir lengvą bendravimą, kurį labai vertini poilsiaudamas, pakeičia problemos, kai partneriai paskęsta kasdieniuose reikaluose. Dažnai skaudina tai, kad partneriai teikia patarimus per silpnąsias funkcijas užuot patys išsprendę iškilusias problemas. Kita nepalanki šių santykių savybė ta, kad aktyvinamieji perduoda vienas kitam informaciją ne tokiu būdu, kaip norėtųsi. Vienam atrodo, kad ji per daug neaiški, netiksli, o kitam, atvirkščiai grubi, nenuoširdi. Tai paaiškinama tuo, kad aktyvinamojoje poroje visada vienas būna racionalus, kitas iracionalus. Nepaisant to, informacijos turinys abu tenkina. Tai nėra idealus variantas kasdieniuose santykiuose, kadangi neužtikrina visaverčio gyvenimo. Šių santykių paskirtis bendrauti per šventes, išvykose, apskritai visur, kur reikia ilsėtis, ne dirbti. Glaudus ir ilgas ryšys išsekina aktyvinamuosius.

Tapatūs santykiai.

Kaip du vandens lašai

Tai vienodų sociotipų santykiai. Jie pagrįsti visapusiu supratimu, tačiau negali vienas kitam padėti. Abu vienodai stiprūs vienoje srityje ir silpni kitose. Tapatūs tipai žiūri į pasauli vienodai, daro tas pačias išvadas, susiduria su tomis pačiomis problemomis, jų informaciniuose šaltiniuose psichikos funkcijos dirba vienodai. Todėl vienas kitą visuomet užjaučia, palaiko. Ką vienas pagalvojo, kitas pasako. Kita vertus, tapatūs santykiai greitai nusibosta. Negaunant naujos informacijos, bendrauti atrodo beprasmiška. Neinformatyvus partneris atrodo nuobodus, neįdomus. Laikui bėgant tokie santykiai tampa arba šalti, arba neutralūs. Tai nestebina, nes pasikeitus informacija, ją aptarinėti jau nebeįdomu, kadangi žinai, kad tokias išvadas gali padaryti ir pats. Jeigu dviese ilgą laiką būtų vienumoje tikėtina, kad pamirštų kalbą. Išimtis patirties ir įgytų žinių skirtumas. Tuomet atsiranda didelė trauka, nes vienas kitam greitai perteikia informaciją vyksta veiksmingas mokymo procesas. Tai idealūs santykiai variantui mokytojas mokinys. Bendradarbiavimas yra veiksmingas, nes jėgos koncentruojamos viena kryptimi.

Tapatumo santykiai turi didelę auklėjamąją reikšmę, yra proga pažvelgti į save iš šono, objektyviai įvertinti savo poelgius, trūkumus. O žiūrėti j save iš šono ne visada malonu. Netgi tavo įrašytas į magnetofoną balsas atrodo prastesnis negu tikrovėje. Šie santykiai padeda teisingai įvertinti save.

 

Veidrodiniai santykiai.

Kvadra
Logički tipovi
Etički tipovi
1. Alfa
2. Beta
3. Gama
4. Delta

Geri draugeliai

Šie santykiai gavo tokį pavadinimą todėl, kad vieno pasakytas žodis kaip veidrodyje atsispindi kito poelgiuose. Apie ką mėgsta samprotauti vienas veidrodėlis", kitas būtinai realizuoja savo poelgiuose. Deja, tokia realizacija niekuomet nebūna visapusė. Pasirodo, kad veidrodis" yra šiek tiek iškreiptas: kiekvienas savo poelgius koreguoja pagal savo normas. Todėl kyla nesusipratimų, o laikui bėgant ir pretenzijų. Kiekvienas siekia koreguoti partnerio veiksmus, deja, tokie bandymai perauklėti yra bevaisiai.

Kita vertus, pagal žodinį bendravimą veidrodiniai santykiai gali būti vadinami konstruktyvios kritikos santykiais. Reikalas tas, kad esant šiems santykiams abu arba teoretikai, arba praktikai. Todėl jiems visada bus apie ką šnekėti, aptarinėti. Beje, abudu visada mato tik 50% tos pačios problemos, todėl visada įdomu, ką apie tai mano veidrodėlis". Rezultatas tas, kad bendradarbiaujant nuolat koreguojama, tikslinama.

Idealūs santykiai, jei draugystė pagrįsta bendrais pomėgiais, interesais. Veidrodėliai" puikūs draugai, jiems kartu įdomu, nors bendraujant trūksta atvirumo, šilumos. Konfliktas šiuo atveju mažai tikėtinas, kadangi nėra galimybės užgauti silpnųjų funkcijų.

Šeimoje šie santykiai nerekomenduotini. Maži partnerių tikslai sutampa, o svarbiausi, pagrindiniai, ne. Taip pat skiriasi ir tikslo siekimo būdai.