Portréty

Model A

1 2
4 3
6 5
7 8

Theodor Dreiser, Ochranca

Eticko-senzitívny introvert
(racionálny)
ISFj

© Popis: I. Vajsband (Weisband), "Pracovné materiály", 1986.
© Portréty: E. Filatová "Osobnost v zrkadle socioniky", 2001.
© Preklad: Ján Kováč, 2004.

1, Ľahko si získava dôveru ľudí. Zdvorilý, taktný, má jemný estetický vkus a vie ho využívať (Turgenev, Fitzgerald). Neomylne vie, kto koho miluje, kto koho nemiluje, kto čo chce, kto koho ovplyvňuje a prečo. Moralista. Často sa vyznačuje vyhranenosťou hodnotení. Vynikajúco si pamätá dobré aj zlé, považuje za nutné všetko odplácať. Veľmi si cení priateľstvo a neodpúšťa zradu. V láske prejavuje do svadby nestálosť, lebo považuje za nemožné predlžovať vyhasnuté vzťahy. Nemá rád tých, ktorí sami nedokážu mať radi. Vzťahy reguluje nie tak slovami, ako tónom a výrazným pohľadom. Nedáva najavo emócie, a preto sa zdá byť chladným. Na spoločníka nepozerá, ako keby ho jeho pohľad mohol spopolniť. Zložitá etická situácia ho nadchýna.

2, "Emocionálna bariéra." V novej spoločnosti je to zvyčajne tichý, skromný človek. Sleduje a počúva, aby zistil, či si môže získať prítomných na svoju stranu, podľa svojho vzoru medziľudských vzťahov. Ak nie, mlčí ďalej, ba dokonca odchádza. Medzi svojimi je aktívny, zhovorčivý. A za svojich ráta tých, čo prijali jeho etické normy. City prispôsobuje citom druhých. Medzi veselými je veselý, medzi zlými l zlý.

3, Nepriateľ musí závidieť. Hnev a nenávisť nikdy nedá najavo, ale bude dôrazne úctivý a spokojný sám so sebou. Iba dobrý priateľ ho smie vidieť v slabej chvíľke. Vždy je "pozapínaný na všetky gombíky", vnútorne zmobilizovaný. Krajne neznášanlivý k neporiadkom a zmätkom.

4, Pohlavná voľnosť nie je pre neho. Dodržiava (manželskú) vernosť družke nie kvôli nej samotnej, ale kvôli sebaúcte. Žena typu Ochranca nestrpí myšlienku, že niekde žije muž, ktorý ju "mal". On neznáša, keď niekto strká nos do jeho schopností, potenciálnych možností alebo sa chvastá vlastnými schopnosťami na úkor druhých.

5, Žije len pre dnešok a nerád čaká. Uprednostňuje úlohy, ktoré možno rýchlo urobiť a pokochať sa výsledkom. Zdá sa mu, že sa neustále omeškáva, ostatníá ho považujú za puntičkára. Nutnosť urobiť čosi k určenej lehote ho znervózňuje. Preto jeho duálny doplnok "Podnikateľ", ktorý napr. kúpil lístky do divadla týždeň vopred, mu to prezradí až na poslednú chvíľu.

6, Nemiluje slovom, ale skutkom, no nie je náchylný vyhútavať tieto äskutkyô sám od seba, ale s radosťou sa v tejto každodennej činnosti podriadi vôli partnera. V ľubovoľnom čase opúšťa svoju prácu a púšťa sa do inej, ak si to praje partner. Dokáže sám seba obetovať, ak je to na prospech spoločnosti. Napríklad môže na svoje plecia vziať "nošu" každodenných povinností, ak je partner zamestnaný sociálne významnou úlohou.

Vasa dvojica (psychologicky doplnkový typ): Jack London, Podnikatel' (logicko-intuitívny introvert).

Яндекс цитирования

Portréty

.