Típusok


Etikai-intuitív extravertált
Hamlet,
A Mentor

Etikai-intuitív introvertált
Dosztojevszkij,
A Humanista
Intuitív-etikai extravertált
Tom Sawyer,
A Pszichológus
Intuitív-etikai introvertált
Bradbury,
A Lírikus
Etikus-érzékelő extravertált
Victor Hugo,
A Bonviván
Etikus-érzékelő introvertált
Dreiser,
A Felügyelő
Érzékelő-etikus extravertált
Caesar,
A Politikus
Érzékelő-etikai introvertált
Dumas,
A Közvetítő

16 Személyiség Típus

© Szöveg: Dmitri Lytov, 2002 - 2005.
© Portrék: Ye.Filatova, Személyiség a Szocionika tükrében, 2001.

Fontos megjegyzés

A három szocionikus kritérium, a extravertált/introvertált, a logikai/etikai, az érzékelő/intuitív majdnem pontosan megegyezik az MBTI-ben szereplő E/I, T/F és S/N kritériumokkal. Azonban vannak csekély (de rendkívül fontos) különbségek. Például, a szocionika az extravertáltságot, a kifele fordulást nem kapcsolja össze a társas hajlammal, hanem inkább a kezdeményező képességgel. A Szocionika sem kapcsolja össze az introvertáltságot, a befele fordulást az intellektuális függetlenséggel. Egy másik különbség, hogy az MBTI nem kapcsolja össze a személyes tér fölötti uralmat, a saját kívánságok tiszteletét mások akaratának érzékelésével, míg a szocionika ezt megteszi.

A racionalitás/irracionalitás kritériuma megérdemel egy speciális megjegyzést.

A “racionalitás – irracionalitás” a közönséges nyelvben valahogy mást jelent, mint ahogy ezt a kifejezést Jung (és a szocionika) eredetileg értelmezte. A szópár köznyelvi jelentését inkább egy másik ellentét párral – a logikai – etikaival (vagy a Myers-Briggs elméletben T/F-fel) kellene jellemezni.

Ámbár a Myers-Briggs elméletben a J/P kritérium a leírás alapján kinézésre hasonlít a racionalitás-irracionalitás-ra, azonban mégsem ugyanaz. Ahogy azt Gregory Shulman bizonyította, J/P nem ellentétpár (azaz ez a 16 szocionikus típust nem osztja fel két egyenlő részre). Ez egy pszeudo-ellentétpár, amely két pólust reprezentál többszörös átmeneti opciókkal, más szavakkal, egy vagy két típust “szuper-J”-nek, másik egy vagy két típust “szuper-P”-nek nevezhetünk, míg a többi típus egyik vagy másik típus felé tendál. Ez megmagyarázza, hogy például a szocionikában mind az ENFP mind az ENFJ az MBTI szerint miért tekinthető ENFP-nek, stb.

Még egy megjegyzés: I.Myers hipotézise szerint a racionális az EJ-nek és IP-nek felel meg, míg az EP és IJ az irracionálisnak. Azonban Isabel Myers önmaga jelezte, hogy ez a hipotézise ellentmond a teszteredményeinek, ugyanis a J/P leírása nem illik az introvertáltakra. Más szavakkal, az emberek párhuzamos statisztikai tesztelése a szocionikus módszerrel és Keirsey Temperament Sorterrel (online verzió) nem egyezik a hipotézisével, inkább a J/P előnyére mutat a racionalitás/irracionalitással szemben (ámbár nem 100%, ahogy azt fent is említettük)

A J/P jellegzetesség ilyen természete gyakran okoz viccesen hibás párosításokat. Például, D.Keirsey szerint az ESFP és ESFJ leírásai jól illeszkednek a megfelelő szocionikus típusokhoz, míg Kroeger and Thuesen szerint a leírásuk éppen ellentétes: azaz Kroeger ESFP-je jobban korrelál a szocionikus ESFJ-vel és Kroeger ESFJ-je a szocionikus ESFP-vel.

Ha bármilyen ellentmondást találunk a szocionikus típusok és az MBTI szerzői által javasoltak között, akkor azokat beszéljük meg a fórumokon (lsd. bal felső menü)

Egy másik probléma az, hogy az MBTI követők túlságosan a szóbeli tesztre támaszkodnak és csak az utóbbi években kezdtek el objektív típus ellenőrző módszereket kifejleszteni. Ezzel ellentétben, amíg a szocionikusok tesztek nélkül is számos módszert fejlesztettek ki a típusok meghatározására (interjúk, megfigyelések, stb.) csak a legutóbbi években kezdtek el jó teszteket kifejleszteni (ezek között van a Multifactor teszt, amit a kezdőlap Angol részében találhatunk meg.) Húsz, de még tíz évvel ezelőtt is a szocionikusok rendkívül primitív tesztet használtak, csak azért, mert nem hittek a tesztekben. A korábbi Szovjetunióban nagyon nehéz volt a tesztekben hinni, mivel az ideológiai nyomás miatt az emberek hazudtak vagy legalább elrejtették a valódi gondolataikat, vagy bizonytalanul beszéltek róla, ami részben megmagyarázza, hogy a szocionikában a jó tesztek miért jelentek meg olyan későn. A szocionikus és MBTI típusok közötti különbséget talán úgy lehetne a legjobban magyarázni, hogy míg az MBTI a típusok viselkedését írja le, addig a szocionikus a megjelenésből, a motivációból és a gondolkodási stílusból indul ki.

Kik vannak a képeken?

Honlapunk látogatói gyakran megkérdezik, hogy a bemutatott csoportosított képeket vajon megfelelően soroltuk-e be az adott “típusba”. Mi erre igent mondunk.

A képeket Yekaterina Sz. Filatova, egy szentpétervári szocionikus, készítette és gyűjtötte össze 1991 óta. Ő engedélyezte, hogy a képek megjelenhessenek. Ő nem használ semmiféle “vizuális azonosítást”, ő eléggé kritikus a módszerrel szemben, sohasem akart “típus” képeket készíteni, még a neki küldött képekből sem. Sőt, inkább először meghatározta az adott személy (interjúval, hosszabb kapcsolattal, stb.) és csak ezután, amikor a személy már egyetértett a típus besorolásával és megadja az engedélyt a fényképezésre, akkor készíti el több szabványos nézőpontból is a képeket (amely lehetővé teszi, hogy különféle emberek összehasonlíthassák magukat másokkal.). Emellett ezektől az emberektől gyakran kap visszajelzéseket is, akik gyakran a diákjai, professzor kollégái sőt praktizáló szocionikusok voltak. Ha a későbbiekben valaki mégis úgy érzi, hogy őt nem a megfelelő csoportba sorolták, akkor a képét kivesszük a kollekcióból és a későbbi azonosítás céljából egy átmeneti “kétséges” mappába kerül. Az általa készített képek száma meghaladja a néhány ezret és a könyvében legmegbízhatóbbakat publikálta.

Később összehasonlítva a képeket felfedezte a “kvázi-ikrer” sorozatokat mind a 16 típusban. Azonban ezek nem elsősorban az arcvonásokban, (orr formája, ajkak, stb.) hanem a karakterisztikus mimikában (arckifejezések) jelentkeznek. Ebből kifolyólag hangsúlyosan nem értünk egyet Szergej Ganinnal, a www.socionics.com tulajdonosával, aki a típusokat egy-egy híresség képe alapján határozza meg “ennek az embernek az arca XYZ típusú emberre emlékeztet”. A pszichológia részeként a szocionikusoknak is az emberi karakterek tanulmányozásakor tudományos megközelítést kellene használniuk a fiziognómia és más pszeudo-tudományok helyett. Filatova által készített portrék mellé néhány olyan szocionikus képét is mellékeltük, akiket már évek óta ismerünk.

A Modell A

Ez a modell a típusban a pszichológiai funkciók egyensúlyát mutatja és más típusokkal való kapcsolatát magyarázza.

Alternatív (alias) nevek

Az egyes típusokat alias neveken emlegetjük, mivel a kezdőknek sokkal könnyebb ezeket megjegyezni (asszociálva rájuk), amíg megtanuljuk a terminológiát. Minden egyes típusnak két alias neve van: az egyik az adott típusba tartozó híresség neve (Zsukov, Robespierre, Dosztojevszkij, stb. etc), míg a másik a típus karakterisztikus arcvonásai (Kutató, Kritikus, Politikus, stb.). Míg a szocionikus terminológia nagyon szigorú, az alias nevek helytől és kultúrától is változhatnak. Mihelyst bizonyos gyakorlatot szereztünk a “humán-tanulmányokban”, a saját névrendszerünket is kialakíthatjuk.

 
TEMPERAMENTUMOK
Flexibilis-mobilis (irracionális extravertált) Zárkózott-stabil (racionális introvertált) Szókimondó (racionális extravertált) Megfigyelő-alkalmazkodó (irracionális introvertált)
C
S
O
P
O
R
T
O
K
"Humanitárius"
(intuitív + etikus)
Pszichológus Humanista Mentor Lírikus
"Kutató"
(intuitív + logikus)
Kereső Elemző (Analizáló) Vállalkozó Kritikus
"Pragmatikus"
(érzékelő + logikai)
Légionárius Ellenőr Igazgató Iparos
"Szociális"
(érzékelő + etikai)
Politikus Felügyelő Bonviván Közvetítő

Típusok

Logikai-intuitív extravertált
Jack London,
A Vállalkozó
Logikai-intuitív introvertált
Robespierre,
Az Analizáló (Elemző)
Intuitív-logikai extravertált
Don Quijote,
A Kereső
Intuitív-logikai introvertált
Balzac,
A Kritikus
Logikai-érzékelő extravertált
Holmes,
Az Igazgató
Logikai-érzékelő introvertált
Maxim Gorkij,
Az Ellenőr
Érzékelő-logikai extravertált
Zsukov,
A Légionárius
Érzékelő-logikai introvertált
Jean Gabin,
Az Iparos