Портрети

Модел А

1Интуиция возможностей 2Логика структурная
4Этика отношений 3Сенсорика волевая
6Этика эмоций 5Сенсорика ощущений
7Интуиция времени 8Логика процессов

Дон Кихот, Изобретател

Интуитивно-логически екстраверт
(ирационален)
ENTp

© И.Вайсбанд, 1985.
© Портрети: Е.Филатова, 2001.

Отлично вижда перспективите и възможностите. Вече направеното винаги му се струва незначително в сравнение с новите преспективи, които изглеждат неустоими и неизчерпаеми. Ако е учен, не е склонен да публикува безкрайно много работи; смята, че главните резултати все още предстоят. Живее заради бъдещето - липсата на признание дълго време не го смущава. Занимава се с това, което му е интересно, вместо с това, което е изгодно.

Презареждане. Има нужда от постоянен емоционален ентусиазъм и плам. Затова му трябва непрекъснато сетивно и емоционално "зареждане". Не е способен да се "зарежда" сам, така че силно зависи от обкръжението си. Ако никой не го захранва с впечатления и позитивни емоции (най-добре го прави дуалът му - Дюма), става меланхоличен, губи желание за работа и вкус към живота. Понякога вместо с един дуал контактува с голям брой приятели, развива обществени дейности, създава клубове или научни школи.

Лидер. Той е добър организатор, заради таланта си да вижда потенциалните възможности на хората и ситуациите. Ако притежава власт, трябва да има и оправдание за нея: например критична ситуация, с която никой друг не може да се справи, избор от страна на подчинените или назначение отгоре. Започва с анализ на интересите на подчинените, опитва се да им предостави всичко необходимо и чак тогава им поставя изисквания.

Слуга. Зависимостта му от емоционалното поле на другите се изразява в крайна отстъпчивост в маловажните и битови неща. Още повече, че освободеното от дреболиите внимание може да се обърне към любимите занимания - изчисляване на същността на нещата и явленията. Не разделя хората на свои и чужди, опитва се да бъде еднакво полезен за всички.

Недирефенцирани чувства. Смята, че всички хора в същността си са добри и се обичат един друг. Изглежда доста смешно, когато ситуацията изисква инициатива в изразяването на чувства - това не е неговата стихия.

Опасност. Острите усещания му придават енергия, подобно на емоциите на близките. Колкото повече емоции и паника има наоколо, толкова по-активен и уверен става. Невъзможно е да го сплашите: такъв опит води до обратен ефект. Охотно поема отговорност в критични ситуации. В тихи и мирни условния обаче губи увереност в правото си да заема отговорна позиция, разстройва се от конкуренцията и си тръгва.

Свобода на общуване. Обича непринудено, демократично общуване, но въпреки това не поема инициативата, а изчаква другите да го направят.

Портрети